Dňa 31.03.2023 okresné kolo Geografickej olympiády v Detve

Našu školu reprezentovali v troch kategóriách nasledovní žiaci:

V kategória E-8.a 9.ročník ZŠ

Lukáš Kurtík
Umiestnil sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

Sofia Segečová
Umiestnila sa na 3. mieste a postupuje do krajského kola.

Alžbetka Segečová
Umiestnila sa na 4. mieste- úspešný riešiteľ

V kategória F-6.a 7.ročník ZŠ našu školu reprezentovali:

Tomáš Kurtík
Umiestnil sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

Peter Kret
Umiestnil sa na 4. mieste - úspešný riešiteľ

Nathan Šulek
Umiestnil sa na 5. mieste - úspešný riešiteľ

V kategória G-5.ročník ZŠ našu školu reprezentovali:

Ema Miňová
Umiestnila sa na 2. mieste

Marek Segeč - účasť

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.