Okresné kolo Technickej olympiády 2022

Dňa 24.11.2022 Súkromné centrum voľného času v Detve organizovalo okresné kolo Technickej olympiády.

Súťaž prebiehala v priestoroch dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve.

Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1.mieste

V kategórii B /5.6.7. ročník, súťaž jednotlivcov/ našu školu reprezentoval:

Nathan Šulek-6.ročník

Umiestnil sa na 1. mieste

Tým si zabezpečil postup na krajské kolo

V kategórii A/8.-9.ročník, súťaž dvojíc/ našu školu reprezentovali:

Sofia Segečová- 9.ročník

Lukáš Kurtík- 8.ročník

Umiestnili sa na 4. mieste

Súčasne s olympiádou v priestoroch dielní prebiehala súťaž družstiev v elektrotechnike a strojárstve- Talenty pre firmy.

Na tejto súťaží sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka:

Dávid Chromek

Sebastián Chrin

Maximilián Machala

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.