školské kolo Pytagoriáda 2020/2021                                   celoslovenská súťaž v matematike PIKOMAT 2020/2021

 V polovici decembra, tak ako každoročne, uskutočnilo sa na našej škole školské kolo 42. ročníka obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda. Trošku inak, ako sme boli zvyknutí - 10 žiakov 1. stupňa sa pasovalo s logickými úlohami v škole, 6 žiakov 2. stupňa online doma. A práve starším sa darilo výborne. Traja z nich - A. Kret , S. Šuleková zo 7. ročníka a S. Šulek z 8. ročníka sa stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do okresného kola, kde im budeme v marci držať palce.

Pikomat

Teší nás, že na našej škole sú žiaci, ktorí pracujú nad rámec predpísaného učiva, aj napriek stále rastúcej náročnosti úloh rozširujú svoj obzor vedomostí, logické myslenie, reprezentujú školu a šíria jej dobré meno na verejnosti. Jednou z nich je aj Svetlana Šuleková, žiačka 7. ročníka, ktorá sa už po tretíkrát zapojila do náročnej celoslovenskej súťaže v matematike PIKOMAT, konkrétne do jej Zimnej časti, Stala sa jej úspešnou riešiteľkou a obsadila vynikajúce 4. miesto. Gratulujeme !