Naša škola už niekoľko rokov nesie meno významného matematika profesora Milana Kolibiara, a že práve na našej škole vyrastajú šikovní matematici, ktorí možno raz budú kráčať v jeho šľapajách, svedčí skutočnosť, že sa tento školský rok šiesti žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže Pikomat.

V jej prvej zimnej časti, ktorá pozostávala z troch sérií, sa s náročnými zadaniami najlepšie popasoval Simeon Šulek, ktorý vo svojej kategórii obsadil výborné 8. miesto.

Aj ostatným našim žiakom sa darilo . Svetlana Šuleková obsadila 11. miesto, Sofia Segečová 15. miesto, Lucia Koristeková 16. miesto , Adam Kret 17. miesto, Bibiana Kortišová 18. miesto.

Mladým matematikom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení ďalších troch sérií Letnej časti.