Podpolianska olympiáda 

Dňa 16.04.2018 sa v priestoroch DK A. Sládkoviča uskutočnil pre žiakov z regiónu Podpoľania, 5. ročník Podpolianskej olympiády. Cieľom projektu bolo, aby žiaci prejavili záujem o náš región, prehĺbili si vedomosti o histórii mesta a získali nové poznatky o regióne Podpoľania.

Po slávnostnom otvorení nasledoval hodinový test : "Ako poznáš Podpoľanie". Žiačky preukázali veľmi pekné vedomosti z regionálnej krajiny a zaslúžia si poďakovanie za reprezentáciu školy.

Projektu sa z našej školy zúčastnili dve žiačky: