Voda je život

Je v nás a mimo nás.
Je každého a nikoho.
Je z neba, je zo zeme, je medzi nebom a zemou.
Je tu, aby sme prežili, je tu pre nás a je tu sama pre seba.
Je nezničiteľná, a pritom zraniteľná.

Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame, a jej jedinečnosť si často vôbec neuvedomujeme.


Žiaci našej školy si vo štvrtok 22. marca 2018 pripomenuli význam vody na našej planéte a jej ochranu zaujímavými tvorivými aktivitami, tvorbou projektov a hlavnou aktivitou, ktorou bola súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere.

Odmenou sú im nielen získané poznatky, ale diplom, ktorý dostala každá trieda, za tvorivo vyzdobené dvere.