Dňa 8.3.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín.
Postupujúci do okresného kola:

                                              Sofia Kučerová- 1. miesto v 1. kategórii v poézii
                                             Juraj Marcinek- 1. miesto v 1. kategórii v próze
                                                Tomáš Kurtík- 1. miesto v 2. kategórii v poézii
                                  Daniela Chromeková- 1. miesto v 2. kategórii v próze
                                        Alžbeta Segečová- 1. miesto v 3. kategórii v poézii
                                 Karolína Pavlovičová- 1. miesto v 3. kategórii v próze