Projekt"ŠKOLSKÁ ZÁHRADA"

Naša škola sa zapojila do projektu "Školská záhrada". Tento projekt je podpornou akciou Školského programu EÚ 2018/2019 s finančnou podporou EÚ - Školské ovocie, ktorej grantom je firma Valman s.r.o. - dodávateľ ovocia a zeleniny pre našu školskú jedáleň.

Myšlienkou tohto projektu je priblížiť a naučiť v čo najväčšej miere žiakom základných škôl, čo všetko je potrebné, kým sa zahryznú do jabĺčka - od samotnej výsadby stromov a ovocných kríkov, zalievanie, strihanie, ochrana pred škodcami, celoročnú starostlivosť až po samotnú odmenu - zber ovocia. Deti majú možnosť v rámci rozšírenia svojich vedomostí získať aj vlastné skúsenosti s pestovaním.

Trpezlivosť, úsilie a starostlivosť si vyskúšajú aj naši žiaci.