„ Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre úspešný život a v ktorej žiaci žijú svoj aktívny život .“