Školský rok 2017/2018

Dňa 16.10.2017 sa uskutočnila teoretická a praktická príprava Ochrana človeka a prírody - OČAP. Súčasťou praktickej prípravy boli viaceré stanovištia, ktoré čakali na našich žiakov. Žiaci museli plniť úlohy - civilná ochrana, zdravotná príprava, streľba, topografia, dopravná výchova. Súťažili v skupinách a za jednotlivé disciplíny zbierali body.