Okresné kolo Technickej olympiády 2023

Dňa 23.11.2023 Súkromné centrum voľného času v Detve organizovalo okresné kolo Technickej olympiády.

Súťaž prebiehala v ZŠ J.J. Thurzu v Detve.

Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1.mieste

V kategórii B /5.6.7. ročník, súťaž jednotlivcov/ našu školu reprezentoval:

 na 1. mieste sa umiestnil 
Nathan Šulek-7.ročník

Tým si zabezpečil postup na krajské kolo

V kategórii A/8.-9.ročník, súťaž dvojíc/ našu školu reprezentovali:

Lukáš Kurtík- 9.ročník

Sebastián Chrin-9.ročník

Umiestnili sa na 2. mieste

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.