"Čo vieš o Európskej únii"

Žiaci 8. a 9. ročníka sa v dňoch od 14. novembra do 12. decembra 2017
zapojili do vedomostnej súťaže na tému
"Čo vieš o Európskej únii" 

organizovanej Obchodnou akadémiou v Detve.

Absolvovali vedomostný test, ktorý bol online zverejnený na Facebooku Spojenej školy v Detve. Test overil základné vedomosti o Európskej únii a mieste Slovenska v nej.

Žiaci si zmerali sily so súpermi z iných škôl tým, že odpovedali na otázky o EÚ, napr.:

Kedy vstúpilo Slovensko do Európskej únie?

Koľko členských štátov má v súčasnosti Európska únia?

Ktorých 6 krajín považujeme za zakladajúce štáty EÚ?

Koľko poslancov má Slovensko v Európskom parlamente?

Kto je v súčasnosti slovenským eurokomisárom?

V ktorých troch mestách sídli Európsky parlament?

Aké sú hlavné symboly EÚ?

Ktorá skladba a ktorá báseň bola základom pre hymnu EÚ?

Na 10 najúspešnejších riešiteľov školy čakal dňa 19.decembra 2017 výlet do Bratislavy, spojený s návštevou vianočných trhov, Bratislavského hradu a Národnej rady SR.

Stali sa nimi nasledovní žiaci: Žofia Koristeková - 9.roč., Terézia Kučerová - 9.roč., Sarah Šuleková - 9 roč., Štefan Nociar - 9.roč., Jakub Hazucha - 9.roč., Juraj Kubiš - 9.roč., Lucia Hazuchová - 8.roč., Lívia Poliaková - 8.roč., Radovan Danko - 8.roč a Jakub Chovan - 8. roč. pod vedením Mgr. Jána Kubiša PhD.

Víťazom gratulujeme a veríme, že výlet v Bratislave v nich zanechá milú spomienku.