KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY BANSKÁ BYSTRICA

 Finálny výrobok lietajúceho panáčika, ktorý zhotovil náš súťažiaci: