Technická olympiáda

Na okresnom kole technickej olympiády v kategórii A (súťaž dvojíc), ktorá sa konala dňa 1.12.2016 v technických dielňach Spojenej školy v Detve sme dosiahli nasledovné umiestnenie:

3. miesto Samuel Šulek 9.ročník

3. miesto Matej Paprnák 9.ročník

Súťaž mala dve časti:

a) teoretická časť, v ktorej skončili na 1. mieste

b) praktická časť, kde zhotovili výrobok z dreva, podľa predloženého návodu - Vĺčik pre deti