technicka olympiada2021

Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo online

Dňa 25.11.2021 si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v Technickej olympiáde online.

Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1.mieste

Súťažiaci absolvovali okresné kolo formou elektronického testu

v presne stanovenom časovom rozhraní.

V kategórii A/8.-9.ročník, súťaž dvojíc/ našu školu reprezentovali:

Simeon Šulek, Adam Kret

Umiestnili sa na 6. mieste

V kategórii B /5.6.7. ročník, súťaž jednotlivcov/ našu školu reprezentoval:

Nathan Šulek

Umiestnil sa na 3. mieste

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.