TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Dňa 29.11.2018 Súkromné centrum voľného času v Detve organizovalo okresné kolo Technickej olympiády.


Súťaž prebiehala v priestoroch dielní Spojenej školy.
Olympiáda sa skladá z dvoch častí: 

a) teoretická časť- test
b) praktická časť, ktorá je zameraná na zhotovenie výrobku z dreva.

V kategórii A našu školu reprezentovali:
Martin Gánovský-8.ročník
Miroslav Kret- 8.ročník

V kategórii B našu školu reprezentoval:
Simeon Šulek, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

Súčasne s olympiádou v priestoroch dielní prebiehala Súťaž družstiev v elektrotechnike a strojárstve
Talenty pre firmy.

Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci 9. ročníka: Michaela Mičudová
Radovan Danko
Jakub Chovan

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.
Naším žiakom ďakujeme za reprezentáciu a víťazovi Simeonovi Šulekovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.