Technická olympiáda 2020

Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo online

Dňa 26.11.2020 si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v Technickej olympiáde online.

Súťažiaci absolvovali okresné kolo z domáceho prostredia, v presne stanovenom časovom rozhraní, formou elektronického testu. 

Adam Kret,
Umiestnil sa na 1. mieste postupuje do krajského kola.

 Marek Nosáľ
Umiestnil sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

Simeon Šulek
Umiestnil sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

V kategórii A/ 8.-9.ročník, súťaž dvojíc/ našu školu reprezentovali:
Simeon Šulek, Marek Nosáľ
Umiestnili sa na 1. mieste a postupujú do krajského kola.
V kategórii B / 5.6.7. ročník, súťaž jednotlivcov/ našu školu reprezentoval:
Adam Kret,
Umiestnil sa na 1. mieste postupuje do krajského kola.

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.