Technická olympiáda 2019 v Detve

Dňa 28.11.2019 Súkromné centrum voľného času v Detve organizovalo okresné kolo Technickej olympiády.

Súťaž prebiehala v priestoroch dielní Spojenej školy.

Olympiáda sa skladá z dvoch častí: a)teoretická časť- test

b)praktická časť, ktorá je zameraná na zhotovenie výrobku z dreva.

V kategórii B /5.6.7. ročník/ našu školu reprezentoval:

Simeon Šulek, ktorý sa umiestnil na 1. mieste

postupuje do krajského kola.

V kategórii A/8.-9./ našu školu reprezentovali:

Filip Baláž

Jozef Šulek

Súčasne s olympiádou v priestoroch dielní prebiehala Súťaž družstiev v elektrotechnike a strojárstve- Talenty pre firmy.

Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci 9. ročníka: Vanesa Kortišová

Jana Vaclavíková

Martin Václavik

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.

Naším žiakom ďakujeme za reprezentáciu a víťazovi Simeonovi Šulekovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.