Od 15.10. - 19.10. 2018 bol na našej škole vyhlásený
"Týždeň zdravej výživy"

V tomto týždni sme sa venovali športu, zdravej životospráve a zdravému stravovaniu.Z jednotlivých aktivít boli vyhotovené fotografie, ktoré dokumentujú záujem a pripravenosť našich žiakov.