Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v Žiari nad Hronom

Dňa 18.10.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v Žiari nad Hronom .

Naše žiačky:
Lucia Hazuchová 9.tr.,
Lucia Koristeková 6.tr.,
Sofia Segečová 5.tr.

pod vedením Mgr. Jána Kubiša PhD.,

reprezentovali našu školu a umiestnili sa na veľmi peknom 3. mieste 
Gratulujeme !