Vážení rodičia a spoluobčania, vzhľadom na neustále pribúdajúce a meniace sa informácie ohľadom opatrení v súvislosti s vírusom COVID 19 prikladáme základné informácie, ktoré sa priebežne pre Vás stále aktualizujú

Aktuálne informácie k školskému roku 2022/2023

Nové aktuálne informácie k novému školskému roku 2021/2022 aktualizované ku dňu 04.05.2022

                  Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

Reg. úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 0918 659 580