Vážení rodičia a spoluobčania, vzhľadom na neustále pribúdajúce a meniace sa informácie ohľadom opatrení v súvislosti s vírusom COVID 19 prikladáme základné informácie, ktoré sa priebežne pre Vás stále aktualizujú

Aktuálne informácie k návratu detí do škôl 2021

od 13.05.2021 nové Čestné vyhlásenia Zákonného zástupcu a dieťaťa nájdete, kliknutím na link Základné školy a školské zariadenia

                  Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

Reg. úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 0918 659 580