Aktuálne informácie k školskému roku 2023/2024

Nové aktuálne informácie k novému školskému roku 2022/2023 aktualizované ku dňu 11.04.2023

                  Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

Reg. úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 0918 659 580