Vážení rodičia a spoluobčania, vzhľadom na neustále pribúdajúce a meniace sa informácie ohľadom opatrení v súvislosti s vírusom COVID 19 prikladáme základné informácie, ktoré sa priebežne pre Vás stále aktualizujú

Aktuálne informácie k školskému roku 2022/2023