Dňa 22. marca 2022 sa konala Biblická olympiáda

pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a

športu SR a Konferencie biskupov Slovenska.

Súťažiaci absolvovali okresné kolo v presne stanovenom časovom rozhraní,

formou elektronického testu.

Cieľ Biblickej olympiády:

Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe

pod spoznávania biblických postáv a udalostí

Kategórie súťažiacich:

1. kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty

osemročných gymnázií

2. kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy

osemročných gymnázií

Našu školu reprezentovali:

Jana Kretová 9.ročník

Petra Olšiaková 8.ročník

Simeon Šulek 9.ročník

Súťažili ako trojčlenné družstvo v 1. kategórii a dosiahli v rámci

dekanátneho /okresného / kola 2. miesto

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.